Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de medische 20 wekenecho (SEO) bij Echocentrum het Lichtpunt

Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het Lichtpunt omtrent het SEO zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Van cliënten wordt verondersteld dat zij kennis hebben genomen en akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden.

Gediplomeerde echografisten

Het onderzoek zal uitsluitend door een gediplomeerd echografist (Fontys hoge school Eindhoven, post HBO echografie of soortgelijke opleiding) uitgevoerd worden. Onze echoscopiste Monique Bonné is als docent medische echoscopie (SEO) al vele jaren verbonden aan Fontys Hoge School. Zij stond aan de wieg van de ontwikkeling van de SEO-opleiding en traint ook mensen en andere instellingen.

De afspraak

Om het onderzoek in alle rust te laten verlopen, werken we op afspraak. We zijn iedere werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken. Echo’s kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

Je ontvangt tenminste twee weken vóór de afspraak een schriftelijke bevestiging. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kunnen we je afspraak tot 24 uur voor de afspraak voor je verzetten naar een ander tijdstip.

Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van aanvang van de echo plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren, wordt de echo alsnog in rekening gebracht.

Je bent van harte welkom met 2 extra (volwassenen) genodigden tijdens de echo. Om alle aandacht en tijd voor je ongeboren kindje te kunnen garanderen is het prettig dat het onderzoek in alle rust verloopt. Het is daarom niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de 20 wekenecho. Bij een minder gunstige uitslag kan het als prettig ervaren worden, met je partner alleen te zijn.

Echografie

Na vele jaren van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen nadelige gevolgen voor moeder en ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap.

Het geslacht van de baby kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld.

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met de gezondheid van je ongeboren kindje. Garanties over gezondheid zijn met echoscopie niet af te geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Ook als het onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat je kind toch een ernstige afwijking heeft. Echocentrum het Lichtpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose. Uw echoscopist neemt het zekere voor het onzekere en zal je bij twijfel, via de behandelaar, doorverwijzen voor vervolgonderzoek.

Echocentrum het Lichtpunt stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

Opnames

Je kunt ervoor kiezen om je echo op USB te laten opnemen. Kosten van USB en/of avond/weekendtoeslag worden niet vergoed en dienen na afloop contant voldaan te worden. Het is niet toegestaan privé video-opnames te maken tijdens de echografie.

Een opname geldt onder geen enkel beding als alternatief of vervangend medium voor medische diagnostiek. Ondanks dat we de USB opname met de groots mogelijke zorg behandelen, kan het soms voorkomen dat het geluid en/of een deel van de echobeelden niet goed zijn overgekomen op de USB. We vragen je begrip hiervoor. Er kan geen restitutie van tijd (echobeelden) of geld plaatsvinden.

Vergoeding

Omdat de 20 wekenecho (SEO) bij Echocentrum het Lichtpunt een medische echo is, wordt deze door je zorgverzekering vergoed. Je hebt gedurende de zwangerschap recht op één medische 20 wekenecho en kunt kiezen deze in het ziekenhuis of bij ons te laten uitvoeren. Wil je een tweede medische 20 wekenecho, dan dien je deze zelf te betalen.

We horen graag van je wat je mening over Echocentrum het Lichtpunt is.

Reglement afhandeling van klachten

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met jou en de gezondheid van je kindje. We hanteren de grootst mogelijke zorg omtrent onze contacten, diensten of verrichtingen. Jouw tevredenheid is voor ons belangrijk en bij een eventuele klacht over personeel, apparatuur, onderzoek of omgeving kun je je tot ons wenden middels onderstaande procedure.

Een klacht met betrekking tot uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers van Echocentrum het Lichtpunt dan wel stagiaires kan schriftelijk worden gericht aan de directie van Echocentrum het Lichtpunt.

Vanaf januari 2017 voldoet Echocentrum het Lichtpunt aan de nieuwe richtlijnen van de wet Wkkgz; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg middels de geschillencommissie van de EZa aan alle vereisten. Zie voor meer informatie; geschillencommissie-eza.nl.  Alvorens geschillen in behandeling worden genomen streeft de geschillencommissie van de EZa ernaar dat de volledige procedure van de interne klachtenbehandeling is doorlopen. Bij het melden van een klacht doorloop je in beginsel eerst onderstaand reglement.

Een eventuele klacht kan voorts mondeling (wellicht kan je klacht direct verholpen worden) worden ingediend bij de directie van Echocentrum het Lichtpunt, op basis waarvan de directie van Echocentrum het Lichtpunt kan verzoeken om een schriftelijke weergave van de klachten behoeve verdere afhandeling.

Na het indienen van een schriftelijke klacht krijg je binnen een termijn van maximaal 3 weken een bevestiging van de directie van Echocentrum het Lichtpunt, waarin de datum, naam van betrokkene en genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zal zijn opgenomen.

In geval de afhandeling van een klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal de hierboven genoemde bevestiging niet worden verstrekt.

Bij een mondelinge en/of schriftelijke ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van jou als ten aanzien van degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor en wederhoor worden toegepast.

Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.

Je ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd verslag van de bevindingen van de directie van Echocentrum het Lichtpunt. Hierin zijn de maatregelen, die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen worden, genoemd.

Echocentrum het Lichtpunt zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen.

De directie van Echocentrum het Lichtpunt behoudt zich het recht voor om zichzelf bij de afhandeling van klachten te vervangen door een hiervoor aangesteld persoon die niet direct bij de gedragingen en/of uitlatingen die aanleiding tot de klacht zijn, is betrokken.

Dit reglement is van kracht vanaf 1 november 2007 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd tot dit reglement door een gewijzigd reglement wordt overgeschreven.