Voorwaarden met betrekking tot alle medische echo’s, waaronder doch niet uitsluitend, het ETSEO, SEO en overige diagnose echo’s bij Echocentrum het Lichtpunt

Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het Lichtpunt over de medische echo’s o.a. het ETSEO (13 wekenecho), het SEO (20 wekenecho) en overige diagnose echo’s (termijn/ groei/ placenta lokalisatie) zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Van cliënten wordt verondersteld dat zij kennis hebben genomen en akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn te lezen op onze website. Ook reiken wij je per mail de voorwaarden samen met de afspraakbevestiging aan. Je ontvangt deze mail bij de eerste echoafspraak die je in een zwangerschap bij ons maakt. De voorwaarden zullen gedurende alle opvolgende echo’s gelden. Op verzoek kun je ook persoonlijk een exemplaar van de voorwaarden ontvangen.

Gediplomeerde echografisten

Het onderzoek zal uitsluitend door een gediplomeerd echografist uitgevoerd worden. Zij voldoen aan de landelijk (RIVM) gestelde eisen.

De afspraak

Om het onderzoek in alle rust te laten verlopen werken we op afspraak. We zijn iedere werkdag tussen 10.00 en 15.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken. Echo’s kunnen ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

Je ontvangt per mail een afspraakbevestiging. Ook ontvang jij een dag voor elke afspraak een herinnering per sms. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn kunnen we de afspraak tot 24 uur voor de afspraak verzetten naar een ander tijdstip.

Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van aanvang van de echo plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren, wordt de echo alsnog in rekening gebracht. Als je niet komt opdagen bij een afspraak, dan wordt dit ook in rekening gebracht. Deze no show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Je bent van harte welkom met je partner tijdens de echo. Als deze verhinderd is, mag je één van je naasten meenemen naar het onderzoek.  Om alle aandacht en tijd voor jouw ongeboren kindje te kunnen garanderen is het prettig dat het onderzoek in alle rust verloopt. Het is daarom NIET toegestaan om kinderen mee te nemen naar een medische echo.

COVID-19 of aanverwante virussen

Helaas blijkt COVID-19 ondanks een minder ernstige vorm een blijvend onderdeel van onze samenleving.  Wij zullen op onze website de actuele coronamaatregels voor onze praktijk kenbaar maken. Deze zijn afhankelijk van de omstandigheden van dat moment. Medische echo’s gaan altijd door, daarom is het ook van groot belang dat onze medewerkers beschermd worden. Wij gaan ervan uit dat eenieder de actuele regels kent en deze opvolgt. Wij stemmen ons beleid zoveel mogelijk af op de omliggende ziekenhuizen. Heb je een geldende reden om af te wijken van ons beleid, overleg dit dan bij voorkeur één dag voor de echo met onze praktijkondersteuner. Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

Echografie

Na vele jaren van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen nadelige gevolgen voor moeder en ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap.

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met de gezondheid van je ongeboren kindje. Garanties over de gezondheid zijn met echoscopie niet af te geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ligging van het ongeboren kindje in de baarmoeder, de ligging van de placenta, het vruchtwater, de dikte van de buikwand en het BMI van de moeder. Ook als het onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd bestaat er een kans dat jouw ongeboren kindje toch een ernstige afwijking heeft. Ook het geslacht van de baby kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld.

Echocentrum het Lichtpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beeldkwaliteit en beoordeling van de echo. Ook het niet kunnen uitvoeren van delen van de echo door bovengenoemde factoren, het missen of niet geven van een diagnose en/of het foutief beoordelen van het geslacht valt buiten onze aansprakelijkheid.

De echoscopist is uiteraard wel heel zorgvuldig en zal jou, bij twijfel, via de behandelaar doorverwijzen voor vervolgonderzoek. Meestal word je dan doorverwezen naar een academisch medisch centrum (MUMC). Vervolgonderzoek is een keuze van en door de aanstaande ouders. Je mag op elk moment, in iedere fase van de zwangerschap zelf bepalen waar en/of vervolgonderzoek gewenst is.

Echocentrum het Lichtpunt is ook niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

 

Gezondheid en zwangerschap

Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw zwangerschap en de gezondheid van jou en/of je ongeboren kindje. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade aan jou en/of je ongeboren kindje.

Geslachtbepaling

Landelijk is besloten dat bij de 13 wekenecho het geslacht niet kenbaar wordt gemaakt. Bij de 20 wekenecho kunnen ouders aangeven of zij het geslacht willen zien.

Steeds vaker krijgen wij de vraag om het geslacht van het ongeboren kindje op papier te schrijven, zodat het geslacht voor de ouders tijdelijk nog een verrassing blijft. Om eventuele teleurstelling tijdens de afspraak te voorkomen informeren wij je alvast dat wij zo niet te werk gaan. Het geslacht van het ongeboren kindje wordt enkel mondeling aan één van de aanwezigen kenbaar gemaakt, niet schriftelijk. Het geslacht wordt ook niet telefonisch aan een derde medegedeeld. Het geslacht wordt enkel persoonlijk medegedeeld aan tenminste één van beide ouders. Deze ouder(s) dienen LIVE mee te kijken op het scherm waar het geslacht zichtbaar is. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat ouders het echobeeld van het geslacht herkennen. Ervaring heeft ons geleerd dat live meekijken de rust en duidelijkheid geeft die je beoogt. Op deze werkwijze wordt geen uitzondering gemaakt.

USB-opname
Je kunt ervoor kiezen om de echo op USB te laten opnemen. Kosten van de USB opname worden niet vergoed en dienen na afloop contant of per pin voldaan te worden. Het is bij wet niet toegestaan eigen privé foto’s en/of video-opnames te maken tijdens de echografie.

Een USB opname geldt onder geen enkel beding als alternatief of vervangend middel voor medische diagnostiek. Ondanks dat wij de USB opname met de groots mogelijke zorg behandelen kan het soms voorkomen dat het geluid en/of een deel van de echobeelden niet goed overkomen op de USB. We vragen jouw begrip hiervoor. Er zal nooit een restitutie van tijd (echobeelden) of geld worden voldaan. Echobeelden door ons gemaakt in de praktijk mogen ook alleen met schriftelijke toestemming van ons gebruikt worden.

In goede handen

Voor de uitvoering van de medische 13- en 20 wekenecho heeft Echocentrum het Lichtpunt een overeenkomst met het Regionale Centrum voor Prenatale Screening (MUMC+) te Maastricht. Deze en alle overige medische echo’s worden volledig vergoed. Ouders mogen zelf kiezen waar zij hun screening willen laten uitvoeren. Je hebt recht op één 13 weken- en/of één 20 wekenecho. Als je behoefte hebt aan een second opinion, dan dien je deze zelf te betalen.

Een avond of weekendtoeslag wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed en dien je na afloop per pin of contant te voldoen.

Overmacht

Als de afspraak vanwege overmacht aan onze zijde niet door kan gaan zal deze afspraak in overleg met jou verplaatst worden en/of gezocht worden naar een andere passende oplossing. Er is in dat geval geen recht op compensatie en/of schadevergoeding.

Privacy

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen om onze diensten te kunnen verlenen. De verwerking blijft beperkt tot deze dienstverlening (Peridos) en de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. Je persoonsgegevens worden alleen met jouw toestemming gedeeld met andere zorgverleners, zoals een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening en niet langer dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wij verplichten ons richting jou om strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over jou.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van de persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming indienen bij ons. Op eerste verzoek ontvang jij de contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun jij contact opnemen via [email protected]

Overige voorwaarden

Alle teksten en foto’s op onze website zijn ons eigendom. Deze mogen dan ook niet zonder schriftelijke toestemming van ons gebruikt en/of gekopieerd worden.

Onze prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten zijn wij niet aansprakelijk. Bij druk – en zetfouten zijn wij niet verplicht de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.